2 Obserwatorzy
4 Obserwuję
srebroni

srebroni

""Bać się należy tych rzeczy jedynie,
Z których się szkoda niepowrotna lęże,""
Boska komedia -

Dante Alighieri, Boska Komedia, pieśń druga, w.88-89